Book image

Сторінки: 612

Обкладинка: Тверда

Розмір (мм): 130x200

Рік видання 2023

ISBN: 978-617-569-556-2

В’ячеслав Липинський. Спадщина. Історичні студії та монографії. Том IV. Україна на переломі 1657–1659: Замітки до історії українського державного будівництва в ХVІІ-ім століттю

500,00 грн.

Четвертий том творчої спадщини В’ячеслава Липинського включає перевидання його відомої монографії «Україна на переломі 1657–1659: Замітки до історії українського державного будівництва в ХVІІ-ім століттю». Це одна з найвизначніших історичних праць ученого, яка є вершиною української консервативної думки та державницької школи історіографії. У центрі уваги В. Липинського — держава Богдана Хмельницького, зростання її міжнародного авторитету, піднесення реальної ролі у європейській геополітиці, а також глибинні внутрішні суспільні трансформації після Переяславського акту 1654 р., коли відбулося фактичне утвердження самостійності козацької України. На переконання В. Липинського, гетьману Б. Хмельницькому, який уособлював собою єдність і неподільність усієї української нації, вдалося персоніфікувати національну ідею та національні державницькі прагнення українців. У книзі опубліковані також статті сучасних дослідників, в яких проаналізована праця В. Липинського та розкрита історія її написання. Публікація підготовлена за авторським виданням 1920 р. У додатку вміщено «Dwie chwile z dziejów porewolucyjnej Ukrainy І. U szczytu potęgi» В. Липинського, на основі якої вчений підготував монографію «Україна на переломі». Видання доповнюють фотографії з Історичного архіву УГКЦ у Римі, Архіву Східноєвропейського дослідного інституту ім. В. К. Липинського у Філадельфії. Книжка розрахована на професійних істориків і політологів, усіх, хто цікавиться історією України. Упорядники Ю. Терещенко, Т. Осташко